související

související odkazy

Zajímavé odkazy na související dokumenty, literaturu a aktivity.

Obřad žehnání stejnopohlavním párům

Ukázka z obřadu žehnání. Kompletní k dostání na posta@starokatolici.cz

Salve 3/2023 LGBTQ+

Odborný časopis Salve zabývající se postavením LGBTQ+ lidí v církvi

CČE k problematice homosexuálních vztahů

Dokument Církve českobratrské evangelické z roku 2006.

Spolek Logos

Ekumenické společenství věřících LGBTQ+ a jejich rodin a přátel.

petice Pastoral Brothers

Výzva k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu.

S barvou ven

Online poradna pro LGBTQ+ lidi a jejich rodiny.

Spolek Trans*parent

Prosazování práv transgender, nebinárních a intersex osob.

Iniciativa Jsme fér

Usiluje o úplné zrovnoprávnění LGBTQ+ lidí, párů a rodin s dětmi v Česku.

Co vlastně Bible říká o homosexualitě?

Kniha Daniele Helminiaka na téma homosexualita a Bible.