O co jde?

co?

Víra v barvách duhy je snahou o zprostředkování jiného pohledu řady lidí v různých postaveních a funkcích napříč církvemi na LGBT témata. V církvích v České republice jsou lidé, kterým jejich víra nebrání vstřícnému, laskavému a chápajícímu postoji k lidem s odlišnými vztahovými orientacemi.

V projektu vystupující lidé nejsou aktivisty*ky, kteří by z neznalosti sebevědomě hlásali něco, čemu ve své podstatě nerozumějí. Jedná se o farářky a faráře, duchovní, erudované odborníky a odbornice v oborech biblistiky či praktické teologie (často s docentským nebo profesorským titulem, kteří aktivně vyučují na teologických fakultách). Ti všichni přibližují svůj otevřený a přitom fundovanými argumenty podložený postoj ke queer tématům. Široké názorové spektrum, které je představeno, jde napříč církvemi. Nejedná se o osamělé názorové hloučky několika málo jednotlivců.

Projekt cíleně představuje otevřené a přijímající názorové proudy. Záměrně nemapuje (ultra)konzervativní postoje v církvích, i přesto však není jednostranný. Vnáší do veřejné debaty, ve které jsou z křesťanského prostředí slyšet převážně odmítavé postoje, pluralitu názorů v celé své pestrosti.

Svým názvem odkazuje na to, že biblický symbol duhy jako trvající Boží milosti může být pochopen jako spojnice LGBT světa se světem křesťanského věření. Duha jako znamení nikoliv rozdělení a konfliktu, ale rovnocenného a společně prožívaného lidství pod zorným úhlem věčnosti.

proč?

Projekt je soukromou iniciativou autora (více o něm ZDE), který neplnil zadání, ani netvořil na zakázku, nýbrž čistě z potřeby ukázat, že halasný odmítavý postoj části křesťanského světa není jediným a převládajícím hlasem církve. Být křesťanem neznamená automaticky zaujímat odmítavý postoj k LGBTQ+ lidem a pohnutkám jejich jednání.